Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Miria OtakuFemale/Vietnam Group :iconanime-tymm: Anime-Tymm
.Anime Design.
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 443 Deviations 3,835 Comments 18,833 Pageviews
×

Newest Deviations

ID :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 3 0 [2332017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 16 4 ID :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 3 0 [1932017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 5 0 [1532017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 9 4 [PSD COLORING]#7 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 10 3 [PSD COLORING]#6 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 12 6 [332017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 8 12 [332017] SHARE PSD ART :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 6 1 [PSD COLORING]#5 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 7 6 [PSD COLORING]#4 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 14 8 [PSD COLORING]#3 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 6 3 [2122017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 3 0 [2122017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 7 2 [2022017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 8 0 [2022017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 6 6

-This is my Gallery
-Watch,Fav or Give points if you like it
-Hope you like it and Have a nice day
----------------------------------------------------------------

I need U

Navillera

TT

Ah yeah

Commissions

PSD COLORING
-Do you want the PSD as above? If yes,Please donate for me 10 points
  +10 points=5 PSD COLORING
  +20 points=10 PSD COLORING
Thank you so much
-------------------------------------------------------
-Bạn có muốn PSD như trên?Nếu muốn,Hãy tặng tôi 10 points
  +10 points=5 PSD COLORING
  +20 points=10 PSD COLORING
Cảm ơn rất nhiều
PSD Art
-Do you want a PSD Art as above.If yes,please donate for me 10 points.I would do a PSD like that for you
-
Please fill in the following table
ID:
Name:
Do you want PSD:
Color tone:
                                -----------------------------------------------------------------
-Bạn có muốn 1 PSD art như trên.Nếu có,hãy tặng tôi 10 points.Tôi sẽ làm một cái PSD như thế cho bạn
-Hãy điền vào bảng sau
ID:
Tên:
Bạn có muốn PSD:
Tông màu:

</i>
Share pack render
-Do you want it? If want,give me 30 points you will have it
1 pack=10 points
2 packs=20 points
3 packs=30 points

-Bạn có muốn nó? Nếu muốn, give cho tôi 30 points bạn sẽ có nó
1 pack=10 points
2 packs=20 points
3 packs=30 points

Friends

Watchers

Groups

deviantID

Hayashi-Miria
Miria Otaku
Vietnam

Tớ tên Miria,có thể gọi là Ria cũng được tùy ạ.
Tớ là "GƠ"chính hiệu ngia.Tớ là 2k4 nha.
Tớ thích design,vẽ,coi anime,đọc manga,ăn,ngủ.....
Tớ thích các thể des các thể loại như scrapbook,tagwall,C4D.Nhưng có cái des thí gớm T^T
Ai thích thì watch cho tớ nha.Muốn thì tớ sẽ watchback lại cho,nhưng đừng unwatch tớ nhé,tớ ghét cái thể loại đợi nưgời khác watch cho mình rồi unwatch lắm
Nếu các cậu thích Art của tớ thì hay Watch,Fav hoặc Give Point cho tớ nhé.Cảm ơn nhiều
Idol: Twice,Exid,Gfriend,Back Pink,BTS....
Yêu nhất là Tae Tae Oppa <3
Team của tớ: :iconsunshine-team: Rãnh ủng hộ tụi tớ nhe


Donate

Hayashi-Miria has started a donation pool!
1,345 / 2,000
-Do you like my artwork?If yes, please give me some points
-I only 212 points TT.I need Core Membership
-If you want I will watch for you
-Have a nice day <33

You must be logged in to donate.
:icondahub::icondahub::iconmerearthling::iconshades-of-lethe::iconsoloflight-a:

Activity


Cái con mụ tên Kim Yeoshin đáng ra phải bị tử hình cho rồi,đọc mấy bài blog về mụ là muốn giết mụ liền vậy đó chời 
Hôm qua nằm hát Spring day,mẹ nói"M khùng hả,im để t coi thời sự".Công nhận quê ghê chớ TT
-Đang chán
-Ai rãnh cho chuôi mần quen cái nhe

Comments


Add a Comment:
 
:iconselume-cucheo:
Selume-Cucheo Featured By Owner 15 hours ago  New Deviant
Ghé M
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 11 hours ago
Thanks M
Reply
:iconbinnie-xiao:
Binnie-Xiao Featured By Owner 1 day ago  New Deviant
Ghé em ♥ 
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 1 day ago
Thanks nee
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner 2 days ago
Em Qua Bà Nee Chimte'ss<33
Nee Là Vợ Thím Tae Phải Không A <33
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 1 day ago
Thanks con quễ <33
Híhí
Reply
:iconume-meijda:
Ume-MeijDA Featured By Owner Mar 15, 2017  Student Artist
- mần nhe? :3
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner Mar 16, 2017
Ok
-Miria/g/2k4
Reply
:iconume-meijda:
Ume-MeijDA Featured By Owner 6 days ago  Student Artist
- Umeij/Xoàn-g-2k3
- Xưng?
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 6 days ago
M-T
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: