Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Miria OtakuFemale/Vietnam Group :iconanime-tymm: Anime-Tymm
.Anime Design.
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 429 Deviations 3,676 Comments 17,265 Pageviews
×

Newest Deviations

-This is my Gallery
-Watch,Fav or Give points if you like it
-Hope you like it and Have a nice day
----------------------------------------------------------------

I need U

Navillera

TT

Ah yeah

Commissions

PSD Art
-Do you want a PSD Art as above.If yes,please donate for me 10 points.I would do a PSD like that for you
-
Please fill in the following table
ID:
Name:
Do you want PSD:
Color tone:
                                -----------------------------------------------------------------
-Bạn có muốn 1 PSD art như trên.Nếu có,hãy tặng tôi 10 points.Tôi sẽ làm một cái PSD như thế cho bạn
-Hãy điền vào bảng sau
ID:
Tên:
Bạn có muốn PSD:
Tông màu:

</i>
Share pack render
-Do you want it? If want,give me 30 points you will have it
1 pack=10 points
2 packs=20 points
3 packs=30 points

-Bạn có muốn nó? Nếu muốn, give cho tôi 30 points bạn sẽ có nó
1 pack=10 points
2 packs=20 points
3 packs=30 points

Friends

Watchers

Groups

deviantID

Hayashi-Miria
Miria Otaku
Vietnam
Untitled-2 by Hayashi-Miria
Tớ tên Miria,có thể gọi là Ria cũng được tùy ạ.
Tớ là "GƠ"chính hiệu ngia.Tớ là 2k4 nha.
Tớ thích design,vẽ,coi anime,đọc manga,ăn,ngủ.....
Tớ thích các thể des các thể loại như scrapbook,tagwall,C4D.Nhưng có cái des thí gớm T^T
Ai thích thì watch cho tớ nha.Muốn thì tớ sẽ watchback lại cho,nhưng đừng unwatch tớ nhé,tớ ghét cái thể loại đợi nưgời khác watch cho mình rồi unwatch lắm
Nếu các cậu thích Art của tớ thì hay Watch,Fav hoặc Give Point cho tớ nhé.Cảm ơn nhiều
Idol: Twice,Exid,Gfriend,Back Pink,....
Donate

Hayashi-Miria has started a donation pool!
1,339 / 2,000
-Do you like my artwork?If yes, please give me some points
-I only 212 points TT.I need Core Membership
-If you want I will watch for you
-Have a nice day <33

: llamathankyouplz : by Gasara: llamathankyouplz : by Gasara: llamathankyouplz : by Gasara: llamathankyouplz : by Gasara: llamathankyouplz : by Gasara: llamathankyouplz : by Gasara: llamathankyouplz : by Gasara
 Twice (JYP Ent) hình ảnh TWICE ! hình nền and background các bức ảnh
 Twice (JYP Ent) hình ảnh TWICE ! hình nền and background các bức ảnh

You must be logged in to donate.
:icondahub::iconmerearthling::iconshades-of-lethe::iconsoloflight-a::iconichigo-miranda:

Comments


Add a Comment:
 
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner 5 hours ago  Student Interface Designer
Thanks for +w ♥
Have a nice dayyy ~
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 5 hours ago
Nothing
Thanks,You too
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner 19 hours ago  Student Interface Designer
Qua mày <3
Art mày lung cmn linh ghê :>>
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 15 hours ago
Thanks m
-Art t mà lung linh gì?
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner 15 hours ago  Student Interface Designer
Ít nhất nó cũng không rối như art tao TvT
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 15 hours ago
Art m đẹp mà
Reply
(1 Reply)
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner 3 days ago  Student Interface Designer
Qua cậu
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 2 days ago
Thanks cậu
Reply
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner 2 days ago  Student Interface Designer
Không chi
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner 5 days ago  Student Interface Designer
- Làm quen được chứ!
Reply
Add a Comment: