Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Miria OtakuFemale/Vietnam Group :iconanime-tymm: Anime-Tymm
.Anime Design.
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 450 Deviations 3,925 Comments 19,654 Pageviews
×

Newest Deviations

[PSD COLORING] #7 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 9 7 [1642017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 6 0 [1442017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 7 0 [PACK RENDER#1] EXY-WJSN :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 1 1 ID :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 2 2 [PACK SHARE] RENDER BTS :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 9 6 [2732017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 9 0 ID :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 4 0 [2332017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 20 4 ID :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 4 0 [1932017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 6 0 [1532017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 12 4 [PSD COLORING]#7 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 11 3 [PSD COLORING]#6 :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 14 7 [332017] :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 9 14 [332017] SHARE PSD ART :iconhayashi-miria:Hayashi-Miria 6 1

-This is my Gallery
-Watch,Fav or Give points if you like it
-Hope you like it and Have a nice day
----------------------------------------------------------------

I need U

Navillera

TT

Ah yeah

Commissions

PSD COLORING
-Do you want the PSD as above? If yes,Please donate for me 10 points
  +10 points=5 PSD COLORING
  +20 points=10 PSD COLORING
Thank you so much
-------------------------------------------------------
-Bạn có muốn PSD như trên?Nếu muốn,Hãy tặng tôi 10 points
  +10 points=5 PSD COLORING
  +20 points=10 PSD COLORING
Cảm ơn rất nhiều
PSD Art
-Do you want a PSD Art as above.If yes,please donate for me 10 points.I would do a PSD like that for you
-
Please fill in the following table
ID:
Name:
Do you want PSD:
Color tone:
                                -----------------------------------------------------------------
-Bạn có muốn 1 PSD art như trên.Nếu có,hãy tặng tôi 10 points.Tôi sẽ làm một cái PSD như thế cho bạn
-Hãy điền vào bảng sau
ID:
Tên:
Bạn có muốn PSD:
Tông màu:

</i>
Share pack render
-Do you want it? If want,give me 30 points you will have it
1 pack=10 points
2 packs=20 points
3 packs=30 points

-Bạn có muốn nó? Nếu muốn, give cho tôi 30 points bạn sẽ có nó
1 pack=10 points
2 packs=20 points
3 packs=30 points

Friends

Watchers

Groups

deviantID

Hayashi-Miria
Miria Otaku
Vietnam
v-bts-hinh-anh-moi

Tớ tên Miria,có thể gọi là Ria cũng được tùy ạ.
Tớ là "GƠ"chính hiệu ngia.Tớ là 2k4 nha.
Tớ thích design,vẽ,coi anime,đọc manga,ăn,ngủ.....
Tớ thích các thể des các thể loại như scrapbook,tagwall,C4D.Nhưng có cái des thí gớm T^T
Ai thích thì watch cho tớ nha.Muốn thì tớ sẽ watchback lại cho,nhưng đừng unwatch tớ nhé,tớ ghét cái thể loại đợi nưgời khác watch cho mình rồi unwatch lắm
Nếu các cậu thích Art của tớ thì hay Watch,Fav hoặc Give Point cho tớ nhé.Cảm ơn nhiều
Idol: Twice,Exid,Gfriend,Back Pink,BTS....
Bias cùa tớ là Taehyung oppa <3
Team của tớ: :iconsunshine-team: Rãnh ủng hộ tụi tớ nhe


Donate

Hayashi-Miria has started a donation pool!
1,355 / 2,000
-Do you like my artwork?If yes, please give me some points
-I only 212 points TT.I need Core Membership
-If you want I will watch for you
-Have a nice day <33

You must be logged in to donate.
:iconmerearthling::icondahub::icondahub::iconmerearthling::iconshades-of-lethe:

Activity


[PSD COLORING] #7
Áp dụng:imgur.com/a/BTwYn
Photographer: 瞌睡蜜蜂

WATCH+FAV+CMT=> DOWNLOAD

KHÔNG SHARE LUNG TUNG
KHÔNG CHỈNH SỬA RỒI TỰ NHẬN LÀ CỦA MÌNH
CREDIT KHI SỬ DỤNG
=>CẢM ƠN<=
Llama Emoji 27 (Awesome) [V2] Llama Emoji 27 (Awesome) [V2] Llama Emoji 27 (Awesome) [V2]


Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner 2 days ago  Student
Ghé m :) (Smile) 
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 15 hours ago
Thanks m
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner 14 hours ago  Student
Hông gì nha
Reply
:iconji-thee:
Ji-Thee Featured By Owner 5 days ago  New Deviant
- watch back cho mình được k ;-; ?
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 5 days ago
ok
Reply
:iconselume-cucheo:
Selume-Cucheo Featured By Owner 6 days ago  New Deviant
Ghé m <333
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner 6 days ago
Thanks m
Reply
:iconselume-cucheo:
Selume-Cucheo Featured By Owner Apr 12, 2017  New Deviant
Ghé m <333
Reply
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner Apr 12, 2017
Thanks m
Reply
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Apr 10, 2017  Hobbyist Interface Designer
-cảm ơn thím đã watch!
Reply
Add a Comment: